CẦN LÀM GÌ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA APG? – BÀI 4

Từ kinh nghiệm của đợt đánh giá đa phương lần thứ nhất của APG năm 2008

Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) vào năm 2007 và đã trải qua đợt đánh giá đa phương lần thứ nhất của APG  vào năm 2008. Theo kết quả đánh giá đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố (National Risk Assessment, “NRA”) của APG năm 2008 thì Việt Nam bị đánh giá là chưa tuân thủ và chỉ tuân thủ một phần đối với nhiều khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (The Financial Action Task Force, “FATF”).

Những hậu quả về kinh tế mà quốc gia phải gánh chịu khi nhận kết quả đánh giá đa phương không tốt từ APG là rất lớn. Một trong những ảnh hưởng bất lợi đó là ngăn cản hoạt động đầu tư của nước ngoài vào quốc gia, các tổ chức tín dụng có thể bị từ chối mối quan hệ ngân hàng đại lý, chi phí kinh doanh sẽ tăng lên trong khi xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức tín dụng như Moody’s sẽ thấp hơn. Do đó, để chuẩn bị cho cuộc đánh giá đa phương của APG, công tác chuẩn bị trước, trong và sau đợt đánh giá tại chỗ là rất quan trọng và cần thiết.

Đến đợt đánh giá đa phương lần thứ hai đối với Việt Nam năm 2019

Để tránh bất lợi như kết quả đánh giá đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam năm 2008, ngay từ tháng 11/2016, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV) dưới sự chủ trì của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức cuộc họp khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA).

Ngay sau cuộc họp toàn thể, các Trưởng nhóm làm việc đã điều hành các cuộc họp nhóm nhằm phổ biến kế hoạch hành động và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm trên cơ sở nhiệm vụ của nhóm và yêu cầu chung của chương trình NRA.

Về phía cơ quan nhà nước, đơn vị được giao làm đơn vị đầu mối của cuộc đánh giá đa phương cần chuẩn bị:

✔️Hoàn thành Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố (NRA) và thực hiện các khuyến nghị ít nhất 2 năm trước khi đánh giá tại chỗ để chứng minh kết quả

✔️Rà soát tuân thủ kỹ thuật với các tiêu chí chủ yếu và trình ban hành luật, quy định, quy trình …. Và hoàn chỉnh những điểm còn thiếu sót

✔️Tập hợp bằng chứng để chứng minh tính hiệu quả của 11 Mục tiêu trực tiếp.

Trước đợt đánh giá tại chỗ (onsite), công tác phối hợp của Nhóm Làm Việc gồm các bên liên quan trong nước trong chính phủ và khu vực tư nhân được coi là quan trọng nhất. Trong đó, quốc gia cần xác định đơn vị chủ đạo và một đơn vị đầu mối liên lạc chính để trao đổi thông tin và liên lạc thường xuyên với các bên liên quan và cung cấp thời gian biểu với các hạn chót quan trọng nhất để các bên phối hợp thực hiện kịp tiến độ và đảm bảo thông tin nhất quán trong đợt đánh giá.

Trong đợt đánh giá, ngoài việc đánh giá Tuân Thủ Kỹ Thuật và Tính Hiệu Quả đối với hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của quốc gia, Đoàn đánh giá sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số tổ chức tín dụng và doanh nghiệp để thực hiện đánh giá. Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được lựa chọn sẽ phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của quốc gia để cung cấp các dữ liệu, số liệu, tài liệu và các thông tin chứng cứ, ý kiến phản hồi để giúp các đánh giá viên giải quyết mọi vấn đề cốt lõi.

Làm gì để đảm bảo tiêu chí Tuân Thủ Kỹ Thuật ?

Để đạt được tiêu chí Tuân Thủ Kỹ Thuật, Nhóm Làm Việc phải nỗ lực trả lời tất cả các câu hỏi của Đoàn đánh giá APG bằng việc viện dẫn các luật, quy định liên quan, cung cấp các bản dịch tiếng Anh, hoàn thiện từng phần tuân thủ kỹ thuật và đáp ứng kịp thời các mốc thời hạn (deadline) của đợt đánh giá.

Việc không đưa ra kết quả Báo Cáo Đánh Giá Đa Phương (MER) đúng hạn là một trong những tiêu chí đưa quốc gia vào danh sách rà soát của Nhóm rà soát hợp tác quốc tế ICRG (International Cooperation Review Group).

Làm gì để đạt được tiêu chí về Tính Hiệu Quả?

Để đạt được Tính Hiệu Quả cao, Nhóm Làm Việc phải hiểu về phương pháp đánh giá tính hiệu quả và đưa ra những bằng chứng chặt chẽ, cung cấp số liệu thống kê toàn diện, đưa ra các vụ việc và các trường hợp nghiên cứu, giải quyết tất cả các vấn đề cốt lõi và đặc điểm của tính hiệu quả, xem xét “các ví dụ về thông tin” và trao đổi với quốc gia đã được đánh giá, tham khảo tư vấn.

Công tác theo dõi sau đánh giá

Sau khi có kết quả đánh giá đa phương, quốc gia phải theo dõi thường xuyên dựa vào báo cáo định kỳ 2 năm 1 lần.

Quốc gia còn phải thực hiện theo dõi tăng cường khi:

– Có ít nhất 8 khuyến nghị bị đánh giá là không tuân thủ hoặc tuân thủ một phần, và

– Ít nhất 1 trong các khuyến nghị số 3, 5, 10, 11, 20 được đánh giá là không tuân thủ hoặc tuân thủ một phần; hoặc

– Quốc gia bị đánh giá tính hiệu quả ở mức thấp hoặc trung bình đối với đối với 7 trong số 11 mục tiêu về tính hiệu quả; hoặc

– Quốc gia bị đánh giá tính hiệu quả thấp đối với ít nhất 5 trong số 11 mục tiêu về tính hiệu quả;

hoặc

– Quốc gia có ít nhất 10 trong số 12 khuyến nghị sau bị đánh giá không tuân thủ hoặc tuân thủ một phần đối với tuân thủ kỹ thuật: khuyến nghị số 3, 5, 10, 11, 20, và khuyến nghị số 1, 4, 6, 26, 29, 36, 40; hoặc

– Quốc gia đó đạt tính hiệu quả thấp hoặc trung bình đối với ít nhất 9 trong số 11 mục tiêu về tính hiệu quả.

Chính vì vậy, đơn vị đầu mối cùng các bên liên quan phải hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) và thực hiện các khuyến nghị ít nhất 2 năm trước khi đánh giá tại chỗ (onsite) để chứng minh kết quả. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát việc tuân thủ các tiêu chí kỹ thuật như việc ban hành luật, quy định, quy trình … để hoàn chỉnh các vấn đề còn thiếu sót và tập hợp các bằng chứng để chứng minh tính hiệu quả của 11 mục tiêu trực tiếp.

Đội ngũ Compic Train

Email: info@compictrain.com

ĐT liên hệ: +84 789.339.739

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =

Hotline: +84789339739
SMS: +84789339739 Message facebook Zalo: +84789339739