ĐÀO TẠO

Điểm Khác Biệt Của Các Chương Trình Đào Tạo Do Compic Train Tổ Chức

✔️ Chỉ tập trung chuyên sâu vào mảng đào tạo tuân thủ và kiểm soát nội bộ dành cho Doanh nghiệp, vì chúng tôi có thể làm tốt nhất ở lĩnh vực mà chúng tôi giỏi nhất.

✔️ Chương trình đào tạo được thiết kế với tần suất, nội dung phù hợp với từng đối tượng (cấp quản lý, cấp chính sách, cấp thực thi), quy mô, tổ chức (hội sở chính, chi nhánh, khu vực) và từng lĩnh vực hoạt động hoặc sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

✔️ Chú trọng vào đào tạo kiến thức thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay vào công việc, không tập trung vào giảng dạy lý thuyết đơn thuần.

✔️ Được chia sẻ bởi đội ngũ giảng viên là những cán bộ quản lý cấp cao trực tiếp tham gia soạn thảo, tham vấn và là đầu mối ban hành các quy định pháp luật.

✔️ Được chia sẻ bởi giảng viên là các chuyên gia hàng đầu trong nước và nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

✔️ Bám sát chặt chẽ các yêu cầu đào tạo của cơ quan nhà nước Việt Nam và thông lệ quốc tế đối với từng lĩnh vực tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

✔️ Liên tục cập nhật các yêu cầu, quy định mới của pháp luật có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp.

Các khóa học tiêu biểu:

ĐÀO TẠO TẬP TRUNG (Public Training) và ĐÀO TẠO NỘI BỘ (In-house training) theo nhu cầu của KH:

✔️ Đào tạo triển khai quy định pháp luật mới ban hành của cơ quan nhà nước có tính chất phức tạp và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của ngân hàng và doanh nghiệp

✔️ Đào tạo cơ bản định kỳ về phòng chống rửa tiền cho cán bộ nhân viên mới theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam

✔️ Đào tạo nâng cao về nghiệp vụ phòng chống rửa tiền

✔️ Đào tạo nâng cao về kỹ năng soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp

✔️ Đào tạo nâng cao về quản lý tuân thủ cho cán bộ điều hành cấp cao và cán bộ quản lý tuân thủ

✔️ Đào tạo nâng cao về kiểm soát nội bộ cho cán bộ điều hành cấp cao và cán bộ quản lý kiểm soát nội bộ

Compic Train thành viên của Mapee Group JSC

Trụ sở: Lầu 9, toà nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Hotline: 0789 339 739

Email: info@compictrain.com

 

Kết Nối Với Chúng Tôi