GIẢI PHÁP

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tuân thủ và kiểm soát nội bộ giúp giảm thiểu rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động cho doanh nghiệp.

Các giải pháp điển hình:

✔️ Giải pháp đào tạo E-training về tuân thủ

✔️ Giải pháp đào tạo E-training về KSNB

✔️ Giải pháp quản lý thực thi các khuyến nghị của Cơ quan thanh tra, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ

✔️ Phần mềm báo cáo ngân hàng nhà nước

✔️ Phần mềm phòng chống rửa tiền cơ bản

✔️ Phần mềm phòng chống rửa tiền nâng cao

✔️ Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn!

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Compic Train thành viên của Mapee Group JSC

Trụ sở: Lầu 9, toà nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Hotline: 0789 339 739

Email: info@compictrain.com

 

Kết Nối Với Chúng Tôi